Mobilt minilager
Akershus, Oslo og Østfold

Vi leverer lagringsconatiner

Med mobilt minilager kan vi levere en 33m3/20 fots container til ønsket adresse for kortere eller lengre perioder.

Du laster

Du kan fylle lagringscotaineren i ditt eget tempo. Ønskes det flyttehjelp kan vi tilby dette gjennom vår samarbeidspartner Oslo og Follo Flytteservice.

Vi henter lagringscontainer

Vi henter lagringscontaineren etter avtale når den er fylt opp og kjører den til mellomlagring. Etter mellomlagring kjører vi den ut igjen til ønsket adresse.

Pakkepris for mobilt minilager

Kr 9990-,
  • Mobilt minilager inkluderer:
  • Tilkjørt 33m3 container til ønsket adresse
  • Henting og kjøring til mellomlagring på en av våre avdelinger
  • Én måned mellomlagring, deretter ordinær månedsleie
  • Kjøring og levering til ny adresse

Tilgang og bærehjelp

For reservering av mobilt minilager fyller du ut vårt bestillingsskjema. Du vil etter kort tid bli kontaktet av oss for avtale om levering og henting. 

Den mobile lagertjenesten kan tilbys i Oslo, Akershus og Østfold. Pakkeprisen er like for alle tre fylker. Ønskes det tilgang til lageret i lagringsperioden må dette avtales da noen av lagringscontainerne vil lagres i høyden. 

Ønsker du flyttehjelp?

Vi kan tilby flyttehjelp gjennom vår samarbeidspartner Oslo og Follo flytteservice. Ta kontakt for priser og muligheter.