MOBILT MINILAGER
Akershus, Oslo og Østfold

Slik fungerer vår mobile minilager løsning

  • Du bestiller mobilt lager på vårt bestillingsskjema
  • Vi tar konkat med deg for detaljer
  • Vi leverer lagringscontainer (33m3) på ønsket adresse
  • Du fyller lagringscontainer
  • Vi kommer å henter den fylte lagringscontaineren
  • Vi leverer lagringscontainer til mellomlagring eller ny adresse

Mobilt minilager fungerer på den måten at kunden bestiller en lagringscontainer til sin hjemmeadresse. Kunden fyller opp container og vi henter denne igjen når container er fylt opp. Vi kan enten levere container på mellomlagring ved nærmeste drive in avdeling, eller vi kjører container direkte til ny adresse. Bra minilager kan også tilby flyttefolk hvis det er ønskelig. Prisene er faste i Oslo, Akershus og Østfold.

Priser mobilt minilager

Pris mobilt minilager med mellomlagring 

Tilkjørt 33m3 container Oslo, Akershus og Østfold: Kr 2500-, ink mva

Minimum leiepris som inkluderer opp mot en måned: Kr 1750-,  ink mva

Kjøring til mellomlagring: Kr 0-,

Totalt: kr 4250-, ink mva

Pris mobilt minilager uten mellomlagring 

Tilkjørt 33m3 container Oslo, Akershus og Østfold: Kr 2500-, ink mva

Minimum leiepris som inkluderer opp mot en måned: Kr 1750-,  ink mva

Kjøring direkte til ny adresse: Kr 2500-, ink mva

Totalt: kr 6750-, ink mva