PRIVATLAGRING

Dette er en bra måte for privathusholdninger å benytte som et eksternt lager for de som har lite med lagringsmuligheter hjemme.

LANGTIDSLAGRING

Vi ser også at veldig mange benytter lagerløsningen i en flytteprosess. Det vil si at mange selger sitt eget hus/leilighet og trenger å mellomlagre inntil det nye hjemmet er helt innflyttingsklart. Dette kan ofte vare fra 2-6 måneder, og det er ofte vanlig å ha et eksternt lager i en slik prosess.  Fordelen med «drive in» løsningen i flytteprosesser er at man kjører helt inntil døra uten unødvendig bæring i en ellers så arbeidsintensiv periode. En del spør oss om det går an å lagre alt innbo i lagringscontainer. Vi har pr. i dag aldri hatt problemer med fuktighet eller støv i våre lagerløsninger. Dette er fordi lagrene er helt tette og har luftsirkulasjon.

Flyttelagring

MELLOMLAGRING

Mange benytter minilager til mellomlagring i en opp-pussingsperiode hjemme da deler av huset ofte må ryddes bort i en slik periode. Andre benytter den som mellomlagring i forhold ting de arver og ser seg nødt til å videreselge dette da de ikke har plass til dette hjemme. Denne lagringsmåten strekker seg ofte ikke over mer enn 1-3 måneder.

FLYTTEPROSESS

Dette er en bra måte for privathusholdninger å benytte som et eksternt lager for de som har lite med lagringsmuligheter hjemme. Et optimalt sted å lagre utemøbler, dekk og vinterutstyr som man ofte sliter med å finne plass til hjemme. Mange av våre kunder benytter dette som en permanent løsning.

Bilde av containere for minilager i stor Oslo - BRA Minilager Drive In AS

BESTILL ENKELT PÅ NETT HER